Monday, November 23, 2009

ఇది ఉద్యమమా?

ఇదో ఫ్యామిలీ బిజినెస్. తండ్రి, కొడుకు, కూతురు, మేనల్లుడు- అందరూ గల్ల మీద గూసుంటారు. ధర్నాలు, దొమ్మీల దంద జేస్తరు. పోయిన ఉద్యోగాలు దళితులవీ, బీసీలవి. ఈ దొరల కొచ్చిన సమస్యేంది? పట్నంల ఇల్లు వాకిళ్ళు లేక గుడిసేల్ల, రోడ్లమీద, కిరాయిన్డ్లల్ల కాపురం జేసేది అదే దళితులూ, బీసీలు, ముసల్మాన్లు- ఈ రెడ్లకీ, వెలమలకొచ్చిన నష్టమేంది? చంద్రశేఖర్ రావు సుట్టాల్లందరికీ పెద్ద, పెద్ద కంపెనీలు, వ్యాపారాలున్నాయి. వాళ్ల చేతులకీ కావలసినన్ని సర్కార్ కాంట్రాక్టు లూ, అల్మారిలల్ల కుక్కుకోవడానికి నగలూ, నగదూ ఏ గవర్నమెంట్ మారినా వరదలాగ వొస్తనే వున్నాయి. సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ లనుంచి సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీల దాక, మెడికల్ కాలేజీ లనుంచి ఇంటర్ నేషనల్ స్కూళ్ళ దాక- తెలంగాణా రెడ్లకి, వెలమలకి లేని అవకాశాలేన్టివి? ఊల్లళ్ల సగం భూమి ఇంకా వాళ్ల చేతుల్లనే వుండే..వాల్లకొచ్చిన అడ్దేంది?

ఉస్మానియా యునివర్సిటీల హోలీ పండుగ ఆడుతరంట. అది తెలంగాణా సంస్కృతి అంట. ఆడించే పంతుల్లకి సర్కారు కొలువులున్నయి. గొర్రెల్లాగా ఆడే పోరాగాల్లకి రేపు అవే ఉద్యోగాలు ఇస్తరా? ఎంత మందికిస్తారు? బీసీల్లల్ల, దళితుల్లల్ల వందకి ముగ్గురు, ఒక్కరు లెక్కన డిగ్రీ పాస్ అవుతున్నరని డిల్లీ సర్కారు లెక్కలు. తెలంగాణా లాంటి వెనుకబడిన ప్రాంతంల పాస్ అయ్యే పోరగాల్లు ఇంక తక్కువనే వుంటరు. ఆ పాస్ అయిన పోరగాల్లల్ల ఎందరు యునివర్సిటీ కి పోతున్రు? ఎమ్యేలు, ఏమ్బీఎలు చేస్తున్రు? తెలంగాణా రాష్ట్ర మొచ్చి ఈ ప్రతి యేడు పాస్ అయిన లక్ష మందికో అయిదు లక్షల మందికో ఫ్యాను కిందో, ఏసీ పక్కనో గూసునే సర్కారు ఉద్యోగాలిస్తే, ప్రతి యేడు పుట్టే మిగితా ఇరవై లక్షల మంది ఏం గావాలె?

కేసీయార్ నడుగుతే యగ్యాలు, హోమాలు గూడ తెలంగాణా సంస్కృతే అంటడు. బాగనె వుంది. మరి గుళ్లకే పోలేని దళితులకి, పల్లకీలు మోసి, బాజా మోగించే బీసీలకి ఈ సంస్క్రుతిల ఏం పాత్రున్నదో? వీళ్ళకేదో ఒరుగుతదని మభ్య పెట్టె యునివర్సిటీ లల్ల భద్రమైన కొలువులు జేసే పంతుల్లనేమనలే? జైశంకర్ని పిలిచినట్టు ఆచార్యులూ అనీ మర్యాదగా పిలిచి గుండు గొట్టిచ్చుకోవాల్నేమో? సంస్కృతీ సంస్కృతం రెండూ ఎప్పుడూ కలిసే ఉంటయి గదా! వీళ్ళు కులవ్యవస్థని ఎదిరించి, దళితున్ని ముఖ్య మంత్రిని జేస్తరంట. దానికి ఏ సిద్ధాంతి ముహూర్తం పెడతడో.

ప్రజస్వామ్యంల ఒకర్ని ముఖ్య మంత్రిని జేస్తననే హక్కు ప్రజలకే వుంది, ప్రజల్లో ఒక్కరికి గాదు. ఈ నీతి గురించి పట్టించుకోని నాయకుణ్ణి ఏమనాలె? ఎనకటికి దొర అనెటోల్లు. అదే పొగరు, అదే అహం, అదే చాల్బాజి తనం, అదే కుతంత్రం, అదే కులతత్వం, అదే అద్రగనం. ఇది ఉద్యమమా?

No comments:

Post a Comment